Avís legal

www.laboralab.net és un domini en internet de la titularitat de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació (CIF Q4601048D), av. Navarro Reverter núm. 2 València. Tel.: 963869119.

L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions ací exposades.

El seu contngut és merament informatu i no té efectes jurídics vinculants per a l’Administració. S’autoritza la reproducció total o parcial, modifcació, distribució i comunicació de la informació disponible en aquest lloc web, a excepció dels contnguts sobre els quals existsquen drets de propietat intel·lectual o industrial per part de tercers. L’ús haurà de fer-se amb subjecció als termes següent:

No s’autoritza la desnaturalització del contngut de la informació.

L’usuari ha de fer constar la font i la data dels documents utlitzats.

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Les dades personals objecte de tractament s’obtenen i es tracten d’acord amb el Reglament UE/2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (RGPD).

L’accés a la Web, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús d’informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l’aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre’s en l’estricte exercici de les seues competències.

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modifcacions i actualitzacions sobre la informació contnguda en el seu Web o en la seua confguració o presentació.

Ús de direccions IP i cookies, recollida de dades estadístiqes.

La navegació d’un usuari en aquest Portal, igual que en qualsevol altre lloc web, deixa com a rastre la direcció IP que en eixa sessió li ha sigut assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. El registre d’aquesta direcció IP serveix per a fns exclusivament interns, com són les estadístques d’accés al Portal. LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació pot utlitzar cookies quan un usuari navega pel seu Portal. Les cookies que es puguen utlitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que LABORA reconega els navegadors dels usuaris després que aquests hagen accedit i oferisca informació específca derivada de visites anteriors. En qualsevol cas les cookies serveixen per a fns exclusivament interns, com són les estadístques d’accés al Portal, el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’actvitat dels visitants del Portal, i la seua freqüència d’utlització. Les cookies utlitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de confgurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Gràcies per visitar-nos.