Què és?

LABORALAB és el Laboratori de Suport a la Innovació i Modernització de Labora, que busca activar la participació directa de la societat, empreses i agents socials per a conéixer de primera mà les seues necessitats i demandes, així com dels propis empleats del Servei Públic d’Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana.
L’objectiu és continuar avançant cap a una concepció de l’entitat més oberta, pròxima i moderna, superant el model tradicional d’Administració Pública i incorporar el treball col•laboratiu i el diàleg amb la ciutadania com a part intrínseca del seu model organitzatiu.
D’aquesta manera, s’inclou una estructura i una sistemàtica d’innovació interna, així com una programació, desenvolupament i execució permanent que fomenta dinàmiques col•laboratives internes i externes.
Així, aquestes actuacions retroalimenten i complementen les estructures formals i informals actuals i permeten la millora constant de Labora a partir dels recursos existents.

Objectius:

  • Acostar Labora a la societat valenciana com un servei que va més enllà dels tràmits burocràtics, sinó on el ciutadà pot trobar orientació, formació i ocupació, així com en el cas de les empreses nombrosos serveis del seu interés.
  • Integrar a la ciutadania en aquest projecte d’innovació com a partícip actiu per a millorar així els serveis de Labora, partint de necessitats i propostes reals.
  • Activar la intel•ligència col•lectiva de l’equip humà de Labora per a integrar la innovació de manera quotidiana i motivar per a afrontar nous reptes en matèria d’ocupació i formació i, per tant, a trobar noves solucions.

eLabora

S’identifica amb la idea de construcció del futur, no amb una ciutadania passiva que ha d’assumir el que vinga, tal com vinga. Recull les activitats relacionades amb grans debats sobre com els canvis socials i econòmics influeixen en el futur de l’ocupació, generant una reflexió experta i ciutadana sobre com volem que aquest siga i com intervindre en el seu desenvolupament.
En definitiva, es tracta d’un espai reflexiu i propositiu sobre el futur de l’ocupació, els nous grans reptes i les possibles solucions.

col•labora:

Es relaciona amb la participació activa, col·laboració, proposta, debat i intel·ligència col·lectiva. La transversalitat és inherent al Servei.

SolucionsLabora

Són les concrecions del procés participatiu, el resultat pràctic del procés de reflexió, proposta i prototipado.